Administrasjon Modum FK

Skjermbilde%202022-02-24%20kl.%2019.58.04.png

Navn: Dennis Zhilivoda

Tittel: Daglig leder

Telefon: 932 85 118

Mail: dennis@modumfk.no

Kontor: Vikersundgata 31

Ansvarsområder:

- Samarbeidsansvarlig
- Kontaktpunkt internt/eksternt
- Hjemmeside/SoMe
- Inntektsbringende tiltak
- Økonomi oppgaver
- Banedisponering
- Utstyr
- FIKS
- Inkluderingslag
- Sportssjef
- Planverk
- Sekretær for styret
- Forefallende oppgaver

 

Skjermbilde%202021-03-17%20kl.%2007.17.19.pngNavn
: Trond Wold

Tittel: FFO-leder

Telefon: 905 59 691

Mail: trond@modumfk.no

Kontor: Sparebank1 Hallen

Ansvarsområder:

- FFO-leder
- Hovedtrener A-herrer
- Hovedtrener G19
- Hovedtrener Gatelaget