Behandling av akutte skader

POLICE-behandling

De fleste akutte skader kjennetegnes ved umiddelbar blødning. Ved muskelskader er det vist at et såkalt hematom (blodansamling/hevelse) danner seg allerede etter 30 sekunder. Ved akutte leddbåndskader, for eksempel i ankelen, vil et betydelig hematom være synlig innen noen få minutter uten behandling.

Akuttbehandlingen tar sikte på å begrense blødningen, noe som i neste omgang vil begrense betennelsesreaksjonen og lette opptreningen. På engelsk har prinsippene for akuttbehandling av idrettsskader fått kodeordet POLICE. Det viktigste utstyret for å behandle en akutt skade er kompresjonsbandasje, isposer og sportstape.

POLICE står for:

P = Protection (Beskyttelse)
Det må vurderes om den skadde kroppsdelen har bruk for beskyttelse. Er det for eksempel åpne og blødende sår, må blødningen stoppes og infeksjonsrisiko reduseres. Er det mistanke om benbrudd, luksasjoner eller skadetilstander som kan forverres må det håndteres og beskyttes deretter.

OL = Optimal Loading (Optimal belastning)
Optimal belastning er vesentlig for skadens videre forløp og utfall. Hvor mye kan den skadde kroppsdelen mobiliseres og belastes uten at utøvers smertegrense overskrides? Hvor mye belastning er for mye? Belastes den skadde kroppsdelen optimalt fra debut, kan skadetiden reduseres, og retur til idrett kan skje fortere med bedre forutsetninger enn hvis utøver hviler kroppsdelen for lenge eller belaster den for mye.

I = Ice (Nedkjøling)
Nedkjøling virker først og fremst smertedempende. Ved å redusere temperaturen på skadestedet kan også blødningen bli mindre. Man kan bruke knust is, kjølepakninger eller kjølespray til dette. Man bør kjøle ned i hvert fall de første 4–8 timer, eller så lenge det gjør vondt. Det kan gjøres ved at man kjøler ned med rennende kaldt vann i 20 minutter hver 3. til 4. time.

C = Compression (Kompresjon med trykkbandasje)
Man legger en trykkbandasje rundt skadestedet. Den skal være så stram som mulig, men uten å strupe sirkulasjonen forbi skadestedet. Kompresjonen bør opprettholdes de første 48-72 timer.

E = Elevation (Elevasjon, å få den skadde kroppsdelen opp) 
Det skadede stedet skal holdes høyt (over hjertehøyde). Blodtrykket blir da lavere på skadestedet, og man minsker blødningen.

Det er avgjørende for utfallet av skaden at effektiv POLICE-behandling igangsettes så fort som mulig - selv før man har en sikker diagnose. IKKE TAP TID! Man må bare sikre seg at skaden ikke er så alvorlig at utøveren umiddelbart bør sendes til sykehus. God førstehjelp etter disse prinsippene bidrar til at det ofte blir lettere å stille en eksakt diagnose (bl.a. fordi det er mindre hevelse).

POLICE-behandlingen må fortsette kontinuerlig i 1-2 døgn for å være effektiv.

I noen tilfeller vil det være aktuelt å benytte betennelsesdempende midler i tillegg til akuttbehandlingen. De må kun benyttes i samråd med lege, og skal benyttes i kort tid (3-5 dager).


Hjernerystelse

Er du i tvil, ta en hvil!

Hjernerystelse er en av de vanligste hodeskadene i idrett. For å stille diagnosen hjernerystelse har det tidligere vært avgjørende om utøveren har vært bevisstløs eller har hatt hukommelsestap for skadeøyeblikket.

Basert på ny forskning og internasjonal konsensus er kriteriene for å stille diagnosen hjernerystelse endret. Det samme gjelder håndteringen i etterkant av skaden og når utøveren er klar til å begynne med trening og konkurranser.

Hva er en hjernerystelse?

  • Skaden skyldes et ytre støt mot hode, ansikt, nakke eller andre deler av kroppen, som utsetter hode/ hjernen for en akselerasjonskraft. Det er altså ikke bare et støt direkte mot hodet som kan føre til hjernerystelse.
  • Skaden fører til en umiddelbar, men forbigående forstyrrelse i hjernefunksjonen. Dette kan føre til ulike symptomer som f. eks. hodepine og redusert hukommelse, redusert oppmerksomhet og dårligere evne til å bearbeide informasjon.
  • Selv om hjernens funksjon er påvirket er det ingen synlige skader på hjernevevet dersom man tar f. eks. CT- eller MR-undersøkelse av hodet.

Selv om besvimelse etter skaden ikke er et absolutt krav for å stille diagnosen, forekommer bevissthetstap. Det er en viss sammenheng mellom varigheten av bevissthetstapet og skadens alvorlighetsgrad. Noen har også en periode med hukommelsestap etter skaden, og dette har også vist seg å ha sammenheng med hvor lang tid det tar å komme seg etter skaden.

Hvordan stilles diagnosen?

SCAT3 brukes til å vurdere og dokumentere symptomer og tegn på hjernerystelse. SCAT3 er mye mer omfattende enn Lomme-SCAT3-versjonen som vil være tildtrekkelig for bruk for de fleste av oss. 

Ekspertgruppen har i tillegg utarbeidet en versjon for unge (Child SCAT3).

VIKTIG: Utøvere med hjernerystelse skal holdes under oppsikt hele tiden det første døgnet og vurderes av lege før de starter trening igjen. En tommelfingerregel er derfor at en utøver som har fått et støt mot hodet ikke skal gå tilbake til idrettsaktiviteten dersom vedkommende har en eller flere symptomer på hjernerystelse; ”Er du i tvil, la utøveren få en hvil!”

Symptomer og tegn på hjernerystelse

Tegn på hjernerystelse er at utøver ikke vet f. eks. hvilken omgang det er, hvem hun/han spiller mot, stillingen i kampen, at hun/han er forvirret, ikke husker hva som har skjedd, hvor hun/han befinner seg eller hun/han har vært bevisstløs.

Typiske symptomer er hodepine, svimmelhet, kvalme, ustøhet, dårlig balanse, følelse av å se stjerner/lys, øresus, dobbeltsyn. Typiske tegn er dårlig koordinasjon, bevissthetstap, kramper, langsom tale, endret personlighet, unormale følelsesutbrudd, lett å distrahere, kvalme/brekninger, glassaktig/stirrende blikk, forvirring, nedsatt prestasjonsevne.

Nederst på siden finnes en PDF-fil, som heter lomme-SCAT. Det er et forenklet diagnostiseringsverktøy som alle trenere og lagledere bør ha tilgjengelig under kamp.

Behandling

Ved sikre symptomer og tegn på hjernerystelse og også når du er i tvil etter et slag mot hode, skal utøveren avslutte all aktivitet, hvile og overvåkes. Dersom symptomene eller tegn på hodeskade tiltar eller vedvarer, bør utøveren undersøkes på sykehus snarest mulig.