steinEllingsen 2018-10-10 10:40:29

Spilleravgift 2022

Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge deler er spesifisert på fakturaen. 

Treningsavgiften for 2022: 

  • A-lag herrer: 3.800,-
  • G19: 2.900,-
  • A-lag damer: 2.900,- 
  • J17: 2.500,-
  • J15: 1.900,-


Andre avgifter kan være inngangspenger til arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse på konkurranser og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.