Sportslig utvalg

Sportslig utvalg i Modum FK er et rådgivende organ for daglig leder/sportssjef og styret i saker som angår sport i klubben.

Utvalget er satt sammen av ressurspersoner i Modum FK samt eksterne kapasiteter med lokal tilhørighet.

Henvendelser rettes til leder av SU, som vist under:

Dennis Zhilivoda Leder av SU

dennis@modumfk.no

932 85 118

Terje Martinsen Medlem av SU

terje.martinsen@bama.no

900 66 294

Gøran Hansen Medlem av SU

ole.goran.hansen@peab.no

404 00 243

Øyvind Kjølstad Medlem av SU

okjol@hotmail.com

917 200 44

Ole Gunnar Fidjestøl Medlem av SU

olegunnar.fidjestol@sb1modum.no

934 16 015