steinEllingsen 2020-03-04 10:08:27

Protokoll fra styremøter i Modum FK mellom årsmøtene 2021 og 2022

Her kommer protokoll fra styremøter for det nye styret valgt inn på årsmøtet 3.mars, frem til årsmøtet i 2022:

Protokoll april 21.pdf