Klubbhåndbok 2022

MFKs klubbhåndbok er under revidering og vil bli publisert her så snart den er klar.

I mellomtiden:

MFKs klubbhåndbok for 2021 kan leses her:

MFK Klubbhåndbok 2021.pdf