Sportsplan 2022

MFKs sportsplan er under revidering og vil bli publisert her så snart den er klar.

I mellomtiden:

MFKs sportsplan for 2021 kan leses her:

MFK Sportsplan 2021.pdf